Kyberčuně v hustým internetu - pořad pro žáky ZŠ 12. 3. 2015

Fotografie: Zdeněk Nigrin.