Horský express 2019

2019-06-1 horsky expres

Výlep plakátů

vylep plakatu

Kudy z nudy

VIDEO Prezentace

Kulturní centrum Sever

Kulturní centrum Sever

Minulost a současnost

V roce 2005 rozhodlo zastupitelstvo města o koupi budovy bývalého hotelu Sever za částku 1.379.000 Kč. Budova byla v majetku podniku Restaurace a Jídelny Česká Lípa a následně v roce 1992 prodána soukromé firmě ze Stráže pod Ralskem. Tato firma připravovala rekonstrukci, ale bohužel k ní nikdy nedošlo. Budova postupně chátrala a hrozila její demolice. Po koupi budovy městem byla zpracována projektová dokumentace a byla podána žádost o dotaci. V roce 2009 byla městu přiznána dotace z operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 52.315.471,- Kč, což je 92,5 % z celkových nákladů. Město muselo uhradit zbylou část na celou rekonstrukci. V současné době jsou celkové náklady, včetně vybavení, ve výši necelých 60 mil. Kč.
Všechny prostory budovy byly kompletně zrekonstruovány. V objektu se nachází velký sál s kapacitou 300 osob s profesionálním jevištěm a dvěma balkony. V přízemí budovy je rozsáhlý prostor výstavní galerie s kapacitou 64 míst pro konání vernisáží a klubových pořadů.. Budova je vybavena 3 bary. Zázemí objektu tvoří šatny pro účinkující. Budova je vybavena kompletním technickým zařízením pro ozvučení a osvětlení divadelních, koncertních a společenských akcí.
Součástí budovy je Informační centrum s rozsáhlou nabídkou turistických služeb v regionu.
Je i rezervačním a prodejním místem vstupenek na kulturní akce ve městě i v okolí.
V současnosti provozuje Kulturní centrum Sever odbor kultury MěÚ Cvikov

Budoucnost

Jednou z podmínek spolufinancování z evropských fondů byla povinnost využít prostory objektu výhradně ke kulturní, spolkové a zájmové činnosti. Po uplynutí 5leté doby od otevření, lze do budoucna uvažovat o rozšíření služeb objektu ve sférách restauračních a ubytovacích služeb. Internetová kavárna již nyní nabízí rychlé občerstvení např. pizzu, saláty, minutkovou kuchyni. Do budoucna zvažujeme vybavit objekt moderní kuchyní a otevřít i klasickou restauraci a bar.
V horním patře objektu Kulturního centra Sever připravujeme 6 hotelových pokojů.
Jsme otevřeni klubové a spolkové činnosti a zájmovým skupinám obyvatel města. Naše klubovny pravidelně využívají k členským či výborovým schůzím rybáři, včelaři, šermíři, loutkaři, Spolek invalidů, Klub žen a Klub seniorů. Ve výstavní galerii dáváme rádi a pravidelně prostor místním malířům, fotografům, sochařům i žákům Základní umělecké školy k prezentaci jejich tvorby.
Jsme rádi součástí tohoto města.

Kalendář akcí

eVSTUPENKA

evstupenka

Město Cvikov

Facebook