Horský express 2019

2019-06-1 horsky expres

Výlep plakátů

vylep plakatu

Kudy z nudy

Kulturní centrum Sever

Něco o historii

Loutkové scény KLUBÍČKO CVIKOV

1. Dne 7.5.1949 byl ve Cvikově založen spolek „Loutková scéna“ a tím zřejmě začíná historie loutkového divadla ve Cvikově.
Kulisy pro loutkové divadlo vyráběl místní truhlář p. Kutchan a loutky vyřezal tehdy neznámý řezbář p.Siňor.( dnes jeho loutky jsou součástí sbírky p.Knížáka.)
Spolek zde loutkové divadlo hrál s menšími či většími přestávkami, později pod hlavičkou Spojeného klubu pracujících.


2. Současný název – KLUBÍČKO – vznikl pravděpodobně v r.1971, kdy do divadla přišel nový režisér p. Miroslav Zachariáš a vedení souboru se ujal p. Jan Roubíček. Vedoucí souboru Jan Roubíček asi 1970 – 1991, režisér a dramaturg Miroslav Zachariáš asi 1971 –
2009.


3. Soubor hrál od počátku s marionetami,s od roku 1986 však zkoušel hrát i s jinými loutkami. Například loutky typu „ manekýn“ či „javajka“. Nejvíce se však stále drží marionet.

4. Do r.1984 jsme hráli pouze v kukátku s dlouhými nitěmi. Nejdříve byl soubor rozdělen na „vodiče“ a „mluviče“ ale později byly pohádky nahrávány na magnetofonové kazety . Od r. 1984 jsme stále častěji hráli s odkrytým voděním na jevišti, upouštěli jsme od nahrávek
a učili se texty. Nyní již kukátko nepoužíváme vůbec, hrajeme jen s loutkami na krátkých nitích a mluvíme živě. Pouze hudební doprovod máme nahraný.

5. Hrajeme výhradně pro děti, většinou předškolního a raně školního věku.

6. Ročně hrajeme asi 10 představení.

7. Od r.1975 se soubor pravidelně zúčastňoval krajských přehlídek, nejdříve v Žatci, později v Lounech, v r. 1981 30. Loutkářská Chrudim – pohádka I.Anthona, Perníkové narozeniny, v r.1983 32. LCH – I.Anthon, Perníkový Sněhulák, v r.1990 39.LCH –
O.Augusta, Muzikanti, v r.2002 51. LCH – M.Kownacká, Švec Dratvička, v r. 2006 55. LCH – okno do tradic – P.Polák, Čertoviny, v r. 2007 56. LCH - L.Moszcynski, J.Wikowski, Giňol. V r. 2007 jsme také získali Turnovský drahokam za pohádku M.
Kownacké Švec Dratvička.

8. Soubor s malými přestávkami pracoval až do r. 1991, kdy nastala delší pauza a soubor se sešel opět k práci v téměř původním obsazení v r. 1999 a od té doby pracuje nepřetržitě doposud.

9. Soubor od počátku hraje stále na stejné scéně, ve „svém“ divadélku a zřizovatelem, je odbor kultury města, který naši činnost financuje, což je naše velké plus, kterého si velmi považujeme, neboť víme, s jakými finančními, či jinými potížemi se potýkají jiné soubory.

10. Seznam inscenací od r.1972

 1972 – Fr. Čech                                     Komedie s drakem                 režie Mir. Zachariáš

            B. Schweigstill                           Konec světa mistra Dratvičky                    -„-

            E. Skálová                                 Začarovaný Kašpárek                               -„-

            J. Kopta                                     Král žrout                                               -„-

            J. Jelínek                                   O líném Kubovi a Chytré Káče                  -„-

            K. Stanislav                               Pohádka o nemocné princezně                 -„-

            Fr. Langer                                  Princ Kašpárek a jeho koníček                 -„-

            Fr. Čech                                    Pohádka naruby                                      -„-

            Fr. Čech                                    Drak                                                       -„-

            Fr. Čech                                    Kašpárek vaří živou vodu                           -„-

            J. Žemla                                    Ponocný a strašidlo                                  -„-

            B. Schweigstill                           Jak Kašpárek roztočil čerty                       -„-

1973 – J.Žemla                                      Jak švec čerta ošidil                                  -„-

            Richard Rus                              Kašpárek ve mlýně                                    -„-

            J. Kopta                                    Kašpárkova komedie s drakem                   -„-

            V. Cinybulk                               Strašidlo s kozou                                       -„-

            Sv. Horáková                             Čarodějný mlýn                                          -„-

                                                            Kašpárek se ani čerta nebojí                       -„-

            B. Sweigstill                              Královský nos a pan doktor Kos                  -„-

            K. J. Erben                                Dlouhý široký a bystrozraký                       -„-

            V. Havlík                                   Sněženka                                                 -„-

            J. Klas                                      Oklamaný hastrman                                  -„-

1974 – Mir. Zachariáš                             O perníkovém dědkovi                                -„-

            B. Svatoň                                  Sůl nad zlato                                             -„-

            B Sweigstill                               Jak se Honza napil rozumu                         -„-

            J. Žemla                                    Poklad nejvzácnější                                   -„-

            Fr. Čech                                    Tajemný hrad                                            -„-

1975 – Anna Chloupková                         Kouzlo mlhavého závoje                             -„-       

1976 – Milada Marková                            Tanec s čertem                                        -„-       

1977 – Fr. Čech                                      Pohádka naruby                                       -„-

1977 -  Mir. Zachariáš                              Perníková pohádka                                   -„-

1978 -  Josef Kopta                                 Kašpárek a kouzelný proutek                    -„-

1978 -  Tarozska,Zábranský,Urbanová      Putování hastrmana Matěje Smolky           -„-

1980 -  Fr. Langer                                   O čem král doma nevěděl                         -„-

1980 – Ivan Anton                                   Perníkové narozeniny                               - „-

1981 -  V. Cinybulk                                 Ostrov splněných přání                             -„-

1982 -  Komenda, I. Anton                       Krejčí, švec a duchové                              -„-

1983 -  Ivan Anton                                   Perníkový sněhulák“                                 -„-

1983 -  Fr. Langer                                   O vodníku Pivodovi                                   -„-

1984 -  Pavel Polák                                 Dlouhý, Široký a Bystrozraký                   -„-

1985 -  Pavel Polák                                 Čertoviny                                                -„-

1986 -  A. Mikulka                                   Šášulda a sluníčko                                 -„-

1987 -  V. Vančura,úpr.P.Polák                Kubula a Kuba Kubikula                          -„-

1989 -  L.Morszynski, J. Wilkovski            Giňol                                                     - „-

1990 – O. Augusta                                   Muzikanti                                              -„-

1991 – Marie Kownacká                           Švec Dratvička                       režie Karel Slavík

2003 – Iva Peřinová                                  Pohádky na draka                  režie M. Zachariáš

2005 -  Rudolf Lošťák                               Poněkud ztracená princezna   úpr.a rež.   -„-  

2007 – Dle drobných loutkových hříček upravil M.Zachariáš

                                                              Na slovíčko Kašpárku                              -„-

2009 – Pavel Grym                                  Honza a drak                                           -„-

2012 – B.Němcová,dramat.M.Bláhová       Čertův švagr                            Monika Bláhová

 

Kalendář akcí

Město Cvikov

Facebook